Strešná krytina

Spoločnosť Hestav vám ponúka kvalitnú betónovú strešnú krytinu firmy Mediterran.

danubia

Výroba strešných systémov má v spoločnosti MEDITERRAN dlhoročnú tradíciu, siahajúcu až do roku 1920. Ich úspech vo výrobe betónových škridiel sa zakladá na stálom získavaní skúsenosti. Tretia generácia Vám garantuje, že na Váš dom dostanete škridlu na európskej úrovni. Fyzické vlastnosti výrobkov spoločnosti MEDITERRAN sú dlhotrvajúca kvalita, individuálne formy a farby. To všetko Vám vytvára spokojnosť a radosť zo života.

Základné vlastnosti betónových škridiel:

 • Farbystálosť - Farbu obsahuje už samotná základná surovina. Požadovanú farbu zabezpečia acrylované pigmenty a tak farba jednotlivých škridiel bude udávať homogénny obraz aj na povrchu. Ďalšia výhoda tejto metódy je nevnímateľnosť rovnomerného povrchového opotrebovania.
 • Prírodné zložky - Betón sa pripravuje s miešaním z troch prírodných surovín (voda, piesok, kamen). Metódou vypaľovania z kamena získame cement čo preberá funkciu spojiva.
 • Vodotesnosť - Materiál kvôli kompaktnosti odvedie všetky zrážky a tak sa nemôžu dostať medzi pôry. Výhoda z toho je dvojitá. Pri cykloch zmrznutí a topení sa zmení objem vody ale to neuškodí škridle, nedrobí sa a zvyšuje sa tým odolnosť. Na druhej strane hmotnosť strechy nebude kolísať, čo má na konštrukciu strechy blahoprajný účinok.
 • Ochrana proti vplyvu prostredia - Na betónový povrch sa dostávajú ešte dve ochranné vrstvy a tie sa zhodujú s farbou základného prvku. Tieto vrstvy zabezpečia aj ochranu proti machu a znečistenému vzduchu veľkomiest.
 • Stálosť formy - Výrobná metóda garantuje stálu formu, čo zabezpečí lepšie pripojenie prvkov na streche.
 • Nosnosť - Mechanická zaťažiteľnosť povrchu škridly je veľmi vysoká a tak ani väčšie množstvo snehu a ľadu ako i pochôdznosť na povrchu nespôsobuje lámanie strechy.

danubia coppo rundo

Základným materiálom škridiel je betón, ktorý je zhotovený zo surovín dodávaných do výrobného závodu. Kontrola surovín pred ich zamiešaním je priebežná, totiž len týmto spôsobom sa dá zabezpečiť výborná kvalita. K triedenému kremennému piesku, ťaženému z Dunaja pridávajú v zodpovedajúcom množstve portlandský cement, zámesovú vodu a oxidovú farbu zodpovedajúcej kvality, podľa stanovenej receptúry. Rovnomerná homogenizácia a rovnomerné zamiešanie hmoty je zabezpečené dodržiavaním potrebnej doby miešania.

Betón po zamiešaní sa ukladá do šablon, konečný tvar sa vytvára lisovaním. Po nanesení povrchovej ochrany škridly spolu so šablónami sa zavážajú do temperovacej pece, kde vytvrdnutie betónu urýchľujú zvýšením teploty.

Škridly sú farbené pridaním oxidovej farby do základného materiálu, na povrchu škridiel sa nachádza homogénna ochranná vrstva, ktorá sa neodlišuje svojou farbou od farby základného materiálu. Táto ochranná vrstva spôsobuje vodonepriepustnosť škridlí, čím sa zabráni tomu, aby sa mohli vytvárať na konšrukcie škodlivo pôsobiace cykly "zamŕzania a spustenia". Tým sa životnosť značne predĺži; samozrejme počas uskladňovania a pokrývania je potrebné dbať na vhodnú ochranu betónových škridiel. Z toho vyplývajú nielen konštrukčné, ale aj estetické výhody, totiž pravdepodobnosť uchytenia sa máchu a iných rastlín na nenarušenom povrchu je oveľa menšia. Táto vrstva vzdoruje aj škodlivým účinkom dymov v mestách so znečisteným ovzduším. Rovnomerným opotrebovaním ochrannej vrstvy farba strechy sa nemení, pretože aj materiál v celom jeho priereze je farbený.

Povrchové úpravy

Prostredníctvom nových typov povrchových úprav sa neustále snažíme vyhovieť požiadavkam trhu a vysokým kritériam kvality produktov modernej doby.

Povrch každej škridly a betónových doplnkov máme ošetrené. Ponúkame Vám tri odlišné typy povrchových úprav:

 1. Basic (základná povrchová úprava)
 2. Colorsystem
 3. EVO (povrchová úprava najvyššej kvality)

1. Basic (dvakrát použitá povrchová úprava)

Do tejto skupiny patria škridly ošetrené najzaužívanejšími materiálmi na úpravu povrchu škridiel, pričom použité materiály a nátery majú dokázaný účinok a efektivitu.

Prednosti povrchovej úpravy Basic:

 • dobrá resistenčná schopnosť,
 • dobrá stálosť farieb,
 • dobrá povrchová štruktúra a vypracovanosť.

2. Colorsystem

Nové technológie v priemyselnej oblasti výroby škridiel vyžadujú použitie nových materiálov s vyšším štandardom, benefitmi resp. vlastnosťami.Ochrana farieb ColorSystem v prvom rade podporuje tóny farieb a pocit pôvodného nového stavu škridly. Takto ošetrený produkt je oveľa odolnejší proti poveternostným podmienkam.

Prednosti povrchovej úprave ColorSystem

 • Dlhšia stálosť farieb, vyššia ochrana farieb;
 • Vysoká odolnosť proti opotrebeniu;
 • Pôvabný a prirodzený lesk;
 • Vysoká samočistiaca schopnosť;
 • Odolný povrch proti machu, poveternostným podmienkam a iným vonkajším vplyvom;
 • Neškodná výrobná technológia na životné prostredie bez použitia rozpúšťadla a amoniaku.

3. EVO (povrchová úprava najvyššej kvality)

Najvyšší stupeň dnešných technologických znalostí predstavujúca povrchová úprava EVO svojimi viacerými vlastnosťami prevyšuje svoju dobu. Prostredníctvom nej je možné vytvoriť povrch, ktorý svojou vypracovanosťou a použitými základnými materiálmi súčasne predstavuje najvyššiu kvalitu.

Výhody povrchovej úpravy EVO:

 • výnimočne jemný a hladký povrch
 • mimoriadne odolný a pevný povrch
 • odolnosť proti poveternostným podmienkam a machu
 • škridla nanasiaka vodou
 • mimoriadne dlhá životnosť
 • estetický lesk