Podložky pod parkety

Pod každú parketovú podlahu pokladanú tzv. plávajúcim spôsobom tj. spôsobom, kedy nie je podlaha priamo nalepená na podklad, je potrebné vložiť podložku tlmiacu krokový hluk. Okrem tlmenia tohto hluku je častokrát potrebné riešiť problém dodatočného tepelného zaizolovania podlahy, čiastočného vyrovnania nerovností podkladu, alebo použiť špeciálne materiály určené na podlahy s podlahovým vykurovaním. V ponuke máme podložky, ktoré svojou tvrdosťou, schopnosťou pohlcovať zvuk, tepelným odporom a hrúbkou poskytnú riešenie v praxi sa najčastejšie vyskytujúcich situácií.

pe foliaPE fólia 0,2 mm

Táto kvalitatívne vysokohodnotná polyetylénová fólia sa musí bezpodmienečne aplikovať pri montáži laminátovej alebo drevenej podlahy na poter alebo betón, pretože je potrebné rátať s možnou vystupujúcou vlhkosťou. Fólia sa ukladá plošne s prekrytím jednotlivých pásov cca. 10 cm. Pri stenách je potrebné nechať fóliu vystúpiť smerom nahor približne 5 cm. Hrúbka: 0,2 mm. Vďaka svoje parozábrannej funkcii chráni parkety pre vnikom vlhkosti z podkladu.

 

ecoIzoflex Eco, hrúbka 2 mm – Novinka

Podložka pod podlahové krytiny (laminátové plávajúce podlahy, parkety) z PE peny. Jej hlavnou úloh je pri podlahových krytinách položených plávajúcim spôsobom znižovať krokový hluk vznikajúci pri chôdzi a šíriaci sa do okolitého priestoru. Táto podložka je schopná znížiť tento hluk až o 16 dB. Jedinečná zelená farba označuje práve výrobok, ktorý je svojími vlastnosťami nezameniteľný a výnimočný v širokej ponuke konkurenčných výrobkov .

Izoflex Star 3v1 hrúbka 2 mm – Novinka

starPodložka pod plávajúce podlahoviny kombinujúca v sebe všetky vlastnosti podložiek (zabraňuje prestupu vodných pár, izoluje voči krokovému hluku - znižuje ho až o 16 dB a tepelne izoluje - tepelný odpor 0,0417m2K/W). Je vyrábaná s presahom fólie opatreným samolepnou páskou, čo urýchľuje montáž a zabezpečuje parotesnosť takto vytvorenej vrstvy. Vďaka rexlexnému povrchu z hliníka odráža časť tepla odvádzaného parketou späť do miestnosti a tým znižuje náklady na vykurovanie. Je vhodná aj na podlahy s podlahovým vykurovaním .

Expert mat 3 mm

expertPodložka z polystyrénovej peny pod plávajúce podlahy vo forme dosiek. Tento podklad sa vyznačuje neobvykle vysokou odolnosťou proti zaťažovaniu až 8 t/m2, čo umožňuje, že je doporučovaný do intenzívne používaných miestností a do miestností s veľkým miestnym zaťažením (napríklad ťažkým nábytkom). Zaisťuje zvýšenú životnosť podlahy prostredníctvom dobrej absorpcie miestnych nerovností v podklade. Dokáže svojím zložením vyrovnať - nivelizovať nerovnosti podlahy až do 2 mm. Podlahová izolácia intenzívne užívaných miestností - veľmi vysoká odolnosť proti zaťaženiu - vysoká schopnosť nivelovať nerovnosti - zníženie krokového hluku až o 20 dB - tepelná izolácia 0,11 m2K/W

Expert mat 5 mm

expert 5Podložka z polystyrénovej peny pod plávajúce podlahy vo forme dosiek. Tento robustný podklad sa vyznačuje pri svojej hrúbke neobvykle vysokou odolnosťou proti zaťažovaniu – až 6,5 t/m2. Zaisťuje zvýšenú životnosť podlahy prostredníctvom dobrej absorpcie miestnych nerovností v podklade. Dokáže svojím zložením vyrovnať - nivelizovať nerovnosti podlahy až do 4 mm. Podlahová izolácia intenzívne užívaných miestností - veľmi vysoká odolnosť proti zaťaženiu - vysoká schopnosť nivelovať nerovnosti - zníženie krokového hluku až o 22 dB - tepelná izolácia 0,143 m2K/W

Podložka na podlahové vykurovanie Termo 2mm – Novinka

termoPodložka z extrudovaného polystyrénu so systémom žliabkov a dierok, ktorý zvyšuje elasticitu izolácie, zlepšuje priliehanie izolačnej vrstvy k podkladu. Tento systém tiež zlepšuje cirkuláciu vzduchu a tepla pod podlahou a zabraňuje tvoreniu pliesní a vlhkosti. Ideálna ako izolácia pre podlahové vykurovanie. Vďaka svoje hrúbke 2 mm dokáže vyrovnať aj mierne nerovnosti podkladu. - veľmi vysoká odolnosť proti zaťaženiu až 9 t/m2 - zníženie krokového hluku až 21 dB - vďaka systému drážok a otvorov vhodná na podlahy s podlahovým vykurovaním, tepelná izolácia max. 0,06 m2K/W

Kompletný sortiment a aktuálne ceny si môžete pozrieť na stránke nášho partnera PARKETT MANN s.r.o.