Obklad kovovej zárubne

obklad

OKZ 60 mm

obklad kovovej zárubne so záklopovou obložkou šírky 60 mm je určený pre obklad štandardných kovových zárubní. Tento typ zárubne sa do priechodného otvoru usadzuje okolo pôvodnej kovovej zárubne a umožní tak renováciu zárubní bez hrubých búracích a stavebných prác. OKZ sa vyrába priamo na mieru danému stavebnému otvoru a je vhodný pre rôzne rozmery priechodných otvorov a hrúbky stien. Vyrába sa vo všetkých povrchoch CPL, kašírovacie fólie a 3D polypropylén.

OKZ 85 mm

obklad kovovej zárubne sa záklopový obložkou šírky 85 mm nachádza svoje uplatnenie predovšetkým v panelových domoch, kde boli montované tzv. Kovové zárubne "s nosom". Tie totiž na rozdiel od štandardných kovových zárubní vyžadujú záklopový obložku šírky 85 mm. OKZ sa vyrába priamo na mieru danému stavebnému otvoru a je vhodný pre rôzne rozmery priechodných otvorov a hrúbky stien. Vyrába sa iba v kašírovanej úprave buk a javor a v CPL buk, dub, hruška, orech a javor

Doporučujme, aby zameranie a následnú montáž vykonával kvalifikovaný odborník.