Bezpečnostné dvere

bezpecnostne

Bezpečnostné dvere

sú vyrábané v prevedení RC2 alebo RC3. Dvere s odolnosťou proti vlámaniu triedy RC2 je možné montovať do existujúcej oceľovej zárubne pri dodržaní určitých podmienok zamurovania. Dvere RC3 možné montovať iba do špeciálnej bezpečnostnej oceľovej zárubne.

Hrúbka dverí:

40 mm

Požiarna odolnosť bezpečnostných dverí:

Dvere zároveň plnia funkciu požiarneho uzáveru s deklarovanou požiarnou triedou EI 30-C0 / EW 30-C0

Konštrukcia dverí:

Masívny smrekový alebo dubový rám vybavený spevňujúcou páskou viditeľnou po obvode dverí, opláštený HDF doskou + grenamatová výplň dverí.

Uzamykací systém:

Zadlabávací trojbodový zámok na cylindrickú vložku (rozteč 90 mm) + čapy proti vysadeniu dverného krídla.

CPL laminát

cpl- cpl-2 cpl-3 cpl-4 cpl-5 cpl-6 cpl-7 cpl-8 cpl-9 cpl-10 cpl-11 cpl-12 cpl-13 cpl-14 cpl-15 cpl-16 cpl-17 cpl-18 cpl-19